fbpx

Tryggögatan 2 Väjern / Sotenäs

Pris: 8 000 000 KR

Lättförvaltad och välskött 3D fastighet, säljs i nybildat bolag. Tryggögatan 2-4 är delad i två fastigheter detta är markplan. Fastigheten består av 5 uthyrningsenheter med stabila hyresgäster. I övre fastighet bildas nu bostadsrättsförening. Attraktivt och havsnära läge med parkering och bussförbindelser framför fastigheten. Missa inte denna intressanta möjlighet för dig som redan investerar i fastigheter eller varför inte förvalta denna fastighet och delvis driva egen verksamhet i en av lokalerna? Väjern har växt betydligt med ny bebyggelse på kort tid, efterfrågan av boende är stor vilket ökar efterfrågan på goda lokaler. Det finns långtgående planer ovan Tryggögatan och planer på områden runt Långevik i Väjern så det är ett utmärkt tillfälle att göra en bra investering. Vänligen avstå att ställa frågor till Hyresgäster eller personal på plats.
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare Stina Behrman
Mobil 0702 117476, stina.behrman@esny.se
Partner Eklund Göteborg New Y

Kort beskrivning av hyresgäster

Kort beskrivning av lokaler och hyresgäster.
Av ytan är idag 280 kvm inom vård.
Hyresenhet 1 ca 140 kvm: Företagshälsovård Avonova- långsiktig hyresgäst
Hyresenhet 2 ca 140 kvm: Tesia bemanning och personaluthyrning- långsiktig hyresgäst
Hyresenhet 3 ca   70 kvm: Bageriet som idag används enbart till bageri och servar bl a egna konditori/bageri i Bovallstrand, Hunnebostrand och Bohus-malmön- långsiktig hyresgäst.
Hyresenhet 4 ca   70 kvm: Restaurang Väjern AB- långsiktig hyresgäst och har precis renoverat.  
Hyresenhet 5 ca   70 kvm: Under förhandling, lokal helt nyrenoverad              
Övrigt: Restaurangen, Tesia samt Bageriet har terrassyta som ingår i hyran .
Samtliga hyresgäster, undantag hyresenhet 5, betalar för invändigt underhåll, värme, el samt utvändig skötsel.
Hyresenhet 5 har ingen egen elmätare och Hyresvärd betalar el, det har tagits höjd för detta under kostnader.

Kommunikation och parkering

För kunder finns parkering, service och busskommunikationer rakt utanför alla uthyrning enheter

Från denna fastighet tar ni er snabbt till kommunens alla orter och vidare till större städer. Goda busskommunikationer med Västtrafik, buss 862 som tar er till Kungshamn/Smögen från 7 minuter och Smögen från 12 min.

Till Uddevalla tar det ca 1,5 h här åker ni enkelt vidare till Göteborg där det går buss ca 1 ggr/h.
Ska man vidare med tåg är det från Munkedal, Strömstad eller Uddevalla.

Närområde

Väjern är ett område som bjuder på ett vackert havsnära landskap med härliga grönområden och
klipplandskap. Närheten till havet och klipporna ger området en fin inramning. I samband med att
området runt Kungshamn växer kommer hela området runt Smögen och Väjern växa och ny Gymnasieskola med inriktning på idrott och hälsa, bostadsområden nya tomter och +55 boende planeras. Även hotell och flera nya arbetstillfällen ligger med i planen.
I Väjern på andra sidan vägen vid Tryggögatan ligger Tumlarens bad och friskvårdsanläggning med bl.a. pool, gym, spa, massage och badtunna nere vid hamnen. Här finns även en fin hamn samt Hammaruddens välordnade badplats. I
närsamhällena Kungshamn och Smögen finns dagligvaruhandel, Systembolag, mysiga restauranger och
butiker. Smögen och Sotenäset är ett av Sveriges mest välbesökta turistmål  och alla orter runt om har sina smultronställen och  välbesökta restauranger, nöjen shopping och unika platser. Förskolor och skolor finns flera stycken i närområdet och gymnasium ligger i Lysekil och Uddevalla. Till Kungshamn finns det gångväg och cykelväg och i närheten finns bra upplyst motionsspår. Soteleden tar dig runt hela Sotenäset och nås vid Långevik. Geografiskt sett ligger Väjern i Bohuslän med Smögen, Kungshamn och Hunnebostrand som närmsta större orter. Att ta sig till någon av dessa orter tar några minuter med bil och ska du in till Göteborg tar det ca. 1,5 timma. Med Västtrafik tar du det smidigt till större städer såsom Göteborg, Strömstad och Uddevalla.

Beskrivning av 3D fastighet

Sedan 1 januari 2004 är det möjligt att ny- och ombilda tredimensionella (3D) fastigheter. Till skillnad från en traditionell fastighet som är avgränsad i horisontalplanet är en 3D-fastighet avgränsad både horisontellt och vertikalt. 3D-fastigheten utgör därmed en volym, exempelvis ett våningsplan i en byggnad eller en tunnel. 3D fastighetsbildning har fått successivt en ökad användning inom olika områden. Av förvaltnings- eller finansieringsskäl kan en uppdelning av befintliga byggnader och anläggningar vara intressanta. En uppdelning av en lokal- och bostadsfastighet genom 3D-fastighetsbildning så att den som är inriktad på förvaltning av lokaler äger lokalfastigheten och den som är specialist på förvaltning av bostäder äger bostadsfastigheten kan ge en ändamålsenligt utnyttjande av en fastighet. Här kan omvandling av en oäkta bostadsrätts-förening till en äkta förening vara ett annat exempel. En 3D-fastighet bildas av den kommersiella delen som säljs och de icke kvalificerande intäkterna i bostadsrättsföreningen blir därigenom tillräckligt små för att föreningen ska bli äkta. 

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:4
GA4

Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:3
GA3

Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:2
GA2

Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:1
GA1

Servitut

Officialservitut kallvattenledningar, Last
RÄTT ATT ANVÄNDA, UNDERHÅLLA
OCH FÖRNYA KALLVATTENLEDNINGAR FRÅN
AVSTÄNGNINGSVENTIL TILL VÄJERN GA:4 I
TEKNIKRUM (VÄJERN GA:1) UPP TILL OCH
UNDER TAK I LOKALFASTIGHETEN, VIDARE
1427-2020/10 - 6, 2020-05-12

Officialservitut spillvattenledningar, Last
RÄTT ATT ANVÄNDA UNDERHÅLLA
OCH FÖRNYA SPILLVATTENLEDNINGAR UNDER
TAK I LOKALFASTIGHETEN TILL VERTIKALA
LEDNINGAR NER UNDER BOTTENPLATTAN
1427-2020/10 - 5, 2020-05-12

Officialservitut spillvattenledningar, Förmån
RÄTT ATT ANVÄNDA, UNDERHÅLLA
OCH FÖRNYA SPILLVATTENLEDNINGAR I
KRYPGRUND FRAM TILL GEMENSAM
SPILLVATTENLEDNING VÄJERN GA:3.
1427-2020/10 - 4, 2020-05-12

Officialservitut tillträde, Förmån
RÄTT ATT TILLTRÄDA
KRYPGRUNDEN FÖR UNDERHÅLL AV
LEDNINGAR M.M.
1427-2020/10 - 3, 2020-05-12

Officialservitut väg, Förmån 
RÄTT ATT ANVÄNDA
ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR
KOMMUNIKATION FRÅN ENTRÉER TILL
LOKALERNA PÅ 3D-FASTIGHETEN UT TILL
KOMMUNAL GATA.
1427-2020/10 - 1, 2020-05-12

Officialservitut tillträde, Förmån 
RÄTT ATT ANVÄNDA
ERFORDERLIGT OMRÅDE FÖR UNDERHÅLL AV
FASADER SAMT KOMMUNIKATION TILL
LOKALERNA PÅ BAKSIDAN AV 3DFASTIGHETEN.
1427-2020/10 - 2, 2020-05-12

English

Do not miss the opportunity to acquire commercial property with excellent sign location in expansive Väjern near Smögen and Kungshamn. It is a Easy-to-use and well-managed 3D property on the ground floor, sold in newly formed company. The property consists of 5 rental units with strong and long-term tenants. It is an attractive and seafront location with large parking and bus connections in front of the property. Don't miss this interesting opportunity for those who already manage properties or why not manage this property and partly run your own business in one of the premises? Väjern has grown significantly with new buildings in a short time, the demand for accommodation is great, which increases the demand for good premises and the opportunity to run operations in the area. There are far-reaching plans above Tryggögatan and new planned areas around Långevik in Väjern so it is a great opportunity to make a good investment. Please refrain from asking tenants or staff questions on site.

Welcome to contact the realestate agent in charge Stina Behrman
Mobile 0702 117476, stina.behrman@esny.se
Partner Eklund Göteborg New York

 

Ägandeform:
Friköpt - Kommersiell fastighet
Fastighetsbeteckning:
VÄJERN 1:164
Byggnadstyp:
Hyreshusenhet med kontor och lokaler. 3D-utrymme i Byggnad. Utbredning i Horisontell plan Storlek: 3D utrymme ca 685 Kvm, uthyrningsbar yta är ca 540 Kvm Höjd: Mellan +2,12 M och +5,92 meter. Urholkar fastighet: SOTENÄS VÄJERN 1:161
Byggnadsår:
1991
Fasad:
Puts
Plåtarbete:
Lackerad plåt
Stomme:
Betong
Bjälklag:
Betong
Grundläggning:
Radonsäkrad krypgrund
Grundmur:
Betong
Fönster:
3-Glasfönster i aluminium
Ventilation:
Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning:
Direkt el
Vatten och avlopp:
Kommunalt VA
Planbestämmelser:
Stadsplan: Väjern,området förålarna (1987-06-16) (genomförd 1987-06-16)
Skattesats:
33.47%
Taxeringsvärde, kommentar:
Hyreshusenhet i 3D uthyrningsyta ca 270 kvm kontor/Vård, ca 280 kvm lokal kod 325. Ej taxerad, preliminär klassificering. Utgår ingen tomträttsavgäld/avgift eller tomtstorlek då det rör sig om en 3D byggnad.
DRIFTSKOSTNAD El:
1500 kr/mån
18000 kr/år
DRIFTSKOSTNAD Vatten/Avlopp:
1667 kr/mån
20000 kr/år
DRIFTSKOSTNAD Renhållning:
558 kr/mån
6700 kr/år
DRIFTSKOSTNAD Försäkring:
417 kr/mån
5000 kr/år
DRIFTSKOSTNAD Reparation/underhåll:
833 kr/mån
10000 kr/år
DRIFTSKOSTNAD Övrigt:
600 kr/mån
7200 kr/år
Driftskostnader totalt:
5575 kr/mån
Driftskostnader kommentar:
Driftskostnader avser el ink el till lokal om 70 kvm utan enskild elmätare, vatten och avlopp, sophämtning med kärl, underhåll, försäkring. Övrigt avser hyra av 6 st parkeringsplatser en till varje hyresenhet samt en extra då Tesia tidigare var 2 lokaler.
Servitut:
GA1: Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:1
Servitut:
GA2: Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:2
Servitut:
GA3: Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:3
Servitut:
GA4: Gemensamhetsanläggning SOTENÄS VÄJERN GA:4

Visningar

Kontakta mäklare för visning

Läge fastighet markerad
3D del i fastigheten är entréplan, säljs i bolag
5 uthyrningsenheter i entréplan
Väntrum Avonova
Passage med kontor och besöksrum
Wc Avonova
Kök och konferens  Avonova
450683-2_020
Vy mot nordväst
Läge mot kungshamn och Smögen
Läge fastigheten på Tryggögatan 2-4 och dess parkering är markerad.
450683-2_013
450683-2_006

Planritningar

Tryggögatan 2-4 planlösning

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan så kontaktar en mäklare dig så snart som möjligt.