fbpx Våra villkor – URBAN by ESNY

Din personliga integritet är självklart viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I stora delar hanterar vi dina personliga uppgifter för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service, oavsett om du är köpare eller säljare av en bostad. Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Genom att använda Eklund Stockholm New Yorks tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår hantering av dina personuppgifter.

DÄRFÖR BEHÖVER VI DINA UPPGIFTER

Framförallt vill vi erbjuda dig som kund branschens bästa mäklartjänst. Utöver det finns det rent juridiska skäl, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal.

VAD SAMLAR VI IN?

Det finns en mängd tillfällen där du kan komma att ge oss information om dig själv. Det kan till exempel vara när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till vår bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är på visning. Vi kan även komma att samla in information från tredje part vid en försäljning.
Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress.
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

IBLAND BEHÖVER VI DITT PERSONNUMMER

Det enda sättet att kunna säkerställa din identitet, vid till exempel avtalsskrivning, är att kontrollera ditt personnummer. Vi behandlar endast ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

VAD ÄR BERÄTTIGAT INTRESSE?

För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Eklund Stockholm New Yorks behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Andra bolag inom Eklund Stockholm New Yorks koncern. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom koncernen kan personuppgifter överföras till andra bolag som ingår i koncernen.
 • Samarbetspartners. Vi erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, där OBM-gruppen/Anticimex erbjuder förmedling av försäkringar och besiktningar, samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Eklund Stockholm New Yorks och våra leverantörer samt samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/ EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut samt så länge det är nödvändigt för oss att utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden.

DINA RÄTTIGHETER

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång. Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.